مجموعه خدماتی و آرایشگاه PET STYLIST

 پت استایلیست
 مراقبت های آرایشی و بهداشتی
 696 روز قبل
وقتی که سگ شما روی سطوح سفت راه می رود صدا تق تق می شنوید؟ این یعنی زمان گرفتن ناخن او گذشته است.  ...
 مراقبت های آرایشی و بهداشتی
 696 روز قبل
وقتی که سگ شما روی سطوح سفت راه می رود صدا تق تق می شنوید؟ این یعنی زمان گرفتن ناخن او گذشته است.  ...
 پت استایلیست
 مراقبت های آرایشی و بهداشتی
 696 روز قبل
مراقبت معمول از مو یک مساله مهم در نگهداری از پت می باشد، حتی اگر ببینید که پت خودش مراقب پوست و موی خود است. اگر شما یک برنامه روتین برای این کار ندارید، حتما یک برنامه قرار دهید. سعی کنید هر کار را در زمان خاص خود انجام دهید. یک روز برس بزنید. روز بعد او را حمام کنید و یک روز دیگر ناخن هایش را بگیرید. هر چقدر مدت زمان هر بخش را کمتر کنید بهتر است.  ...
 مراقبت های آرایشی و بهداشتی
 696 روز قبل
مراقبت معمول از مو یک مساله مهم در نگهداری از پت می باشد، حتی اگر ببینید که پت خودش مراقب پوست و موی خود است. اگر شما یک برنامه روتین برای این کار ندارید، حتما یک برنامه قرار دهید. سعی کنید هر کار را در زمان خاص خود انجام دهید. یک روز برس بزنید. روز بعد او را حمام کنید و یک روز دیگر ناخن هایش را بگیرید. هر چقدر مدت زمان هر بخش را کمتر کنید بهتر است.  ...
 پت استایلیست
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
ما شاید همانند انسانها او را ملبس کنیم اما نباید با او همانند انسان رفتار نمائیم ...
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
ما شاید همانند انسانها او را ملبس کنیم اما نباید با او همانند انسان رفتار نمائیم ...
 پت استایلیست
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
سگ علیه کودک ...
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
سگ علیه کودک ...
 پت استایلیست
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
قبل از اینکه سگتان را قلاده کنید ...
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
قبل از اینکه سگتان را قلاده کنید ...
 پت استایلیست
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
یک سگ یا دوتا ...
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
یک سگ یا دوتا ...
 پت استایلیست
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
چگونه می توان سگ را از حس تملک نسب به لوازم منزل باز داشت؟ چرا سگها این کار را انجام می دهند؟ ...
 آموزش و تربیت
 708 روز قبل
چگونه می توان سگ را از حس تملک نسب به لوازم منزل باز داشت؟ چرا سگها این کار را انجام می دهند؟ ...
آخرین پست ها