مجموعه خدماتی و آرایشگاه PET STYLIST

 پت استایلیست
 کومیک های آموزشی
 266 روز قبل
نکته مهم در مورد آموزش محل دستشویی به سگ این است که در مرحله اول بپذیریم که سگ ما قطعا جای دستشویی را بلد نیست و قطعا به صورت غریزی و مانند گربه روی خاک نمیره و مسلما زمان میبره تا یاد بگیره ...
 کومیک های آموزشی
 266 روز قبل
نکته مهم در مورد آموزش محل دستشویی به سگ این است که در مرحله اول بپذیریم که سگ ما قطعا جای دستشویی را بلد نیست و قطعا به صورت غریزی و مانند گربه روی خاک نمیره و مسلما زمان میبره تا یاد بگیره ...
 پت استایلیست
 آموزش و تربیت
 458 روز قبل
سگ علیه کودک ...
 آموزش و تربیت
 458 روز قبل
سگ علیه کودک ...
آخرین پست ها